Monthly Archives: February 2016

Marina Gržinić , 18.1 – 19.1. 2016

marrina ggggggJaké formy vzdoru mohou přežít /uvnitř akademie a ve veřejném prostoru/ v globálním neoliberálním kapitalismu?
Světový kapitalismus se násilně zrychluje, lidé jsou deportováni, bída a utrpení dosahují svého vrcholu, instituce všech druhů se stávají selektivními, uzavřenými a ne otevřenými, kontrolujícími. Jaké umělecké návrhy a postoje můžeme přijmout, abychom dostály možnosti politické pozice v umění, kultuře a společnosti vůbec? Přednáška z oblasti teorie a umění.

https://cs-cz.facebook.com/events/1013111178730289/

Marina Grzinic, Ph.D., je profesorkou na Akademii výtvarných umění ve Vídni a výzkumnou pracovnicí na FI SRC SASA (Institut filosofie vědeckého a výzkumného centra na Slovinské akademii věd a umění) v Lublani.
marina gnecronecro 11