Monthly Archives: January 2016

Lina Ruske a Philipp Rödel , 11.6. – 13.6. 2015

V polovině června přijeli do Prahy na pozvání členů ABV dva studenti ze spřáteleného kolektivu, který se ve své činnosti pod Akademií umění v Lipsku zabývá podobnými otázkami jako pražský Ateliér bez vedoucího. Ve čtvrtek 11.6. se studenti z ABV a další zájemci o přednášku setkali s Linoua Philippem v aule na AVU, aby si vyslechli podrobný report o činnosti lipského kolektivu.Ti prezentovali nejen průběh a výsledky svých workshopů, ale také své názory na možnosti diskuze o autonomním a nehierarchickém vedení skupiny, která se zeširoka zabývá otázkami kolem současného umění a uměleckého vzdělávání.oooho